Tag Archives: reCaptcha

ติดตั้ง reCaptcha

Anakin Studio จะมาแนะนำการใช้งานเบื้องต้นหากเราต้องการ ติดตั้ง reCaptcha ให้กับเว็บไซต์ที่สร้างจาก WordPress โดยวันนี้ Anakin Studio เราจะแนะนำ Plugin

1/1